Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam: Những điều cần biết

Với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực quảng cáo ngoài trời (OOH Advertising) trên toàn quốc, việc ban hành những Nghị định, giải pháp để nhằm quy hoạch quảng cáo ngoài trời hiệu quả là điều vô cùng cần thiết. Việc tìm hiểu kĩ các quy định sẽ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi chiến dịch truyền thông thương hiệu. 

Unique OOH là đơn vị quảng cáo ngoài trời tích hợp trên toàn quốc sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin về tình hình quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam.

1. Tình hình quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam và những điều còn bất cập

Trong những năm gần đây, quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, nhãn hàng khi có nhu cầu muốn quảng bá thương hiệu hoặc ra mắt sản phẩm, chương trình mới.

Phạm vi phủ sóng của loại hình truyền thông này đã xuất hiện tại khắp 63 tỉnh thành và nó trở thành con dao hai lưỡi, dù tạo thêm rất nhiều điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhưng các cơ quan quản lý lại gặp nhiều khó khăn, trở ngại hơn trong việc phân bổ, quản lí.

quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Billboard quảng cáo ngoài trời trên đường Láng, Hà Nội. Nguồn ảnh: Unique.

Việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời ở nước ta mặc dù đã được ban hành rõ ràng trong các văn bản Nghị định nhưng vẫn còn rất nhiều khu vực xảy ra sai phạm, cố tình không tuân thủ theo quy định của Pháp luật để đạt lợi nhuận.

Nhiều vị trí quảng cáo được xây dựng, lặp đặt tràn lan không theo một quy tắc, trật tự nào sẽ gây mất mỹ quan đô thị và đôi khi còn gây nguy hiểm về an toàn giao thông cũng như những người dân sống xung quanh. Khi di chuyển trên đường, ta có thể quan sát thấy rất nhiều vật phẩm quảng cáo đã lên thành công rồi nhưng sau đó lại bị cơ quan chính quyền tuýt còi, bắt tháo xuống vì vi phạm.

quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Pano quảng cáo được lắp đặt san sát nhau. Nguồn ảnh: Unique.

Chính vì vậy, để không làm ảnh hưởng tới tiến trình triển khai chiến dịch truyền thông thương hiệu cũng như lãng phí ngân sách một cách đáng tiếc, các doanh nghiệp và đơn vị quảng cáo trong quá trình thực thi dự án bắt buộc phải tìm hiểu và tuân thủ theo nội dung của quy hoạch quảng cáo ngoài trời do Nhà nước ban hành.

>> Tham khảo quảng cáo ngoài trời là gì với đa dạng hình thức triển khai.

2. Nhà nước ta đã ban hành văn bản nào về quy hoạch quảng cáo ngoài trời?

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam đã được thể hiện rõ ở các văn bản:

Luật quảng cáo được ban hành vào 21/6/2012: Mục 6, Điều 37, 38

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Quảng cáo được ban hành vào ngày 14/11/2013: Chương 4, Điều 16, 17, 18, 19.

Các doanh nghiệp đang có nhu cầu muốn triển khai một chiến dịch quảng cáo nên tìm hiểu trước những quy định này để có sự cân nhắc, phân bổ sao cho hợp lý. Unique Integrated Outdoor Advertising xin gửi tới bạn đọc và doanh nghiệp những nội dung về Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được ban hành như sau:

Điều 37. Nội dung và nguyên tắc quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải xác định địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các phương tiện quảng cáo trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; trong nội thành, nội thị.

Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội;

c) Bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi;

d) Bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ;

đ) Ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước; trong trường hợp thực hiện hoặc điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì cơ quan phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm tổ chức đền bù theo quy định của pháp luật;

e) Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và nhân dân.

Chính phủ quy định cụ thể về hồ sơ, quy trình xây dựng, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo.

Điều 38. Trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực;

b) Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo theo các giai đoạn phù hợp với sự phát triển của địa phương;

c) Niêm yết văn bản quy hoạch và bản vẽ chi tiết quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực;

b) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ có liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch quảng cáo theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành.

Điều 16. Yêu cầu đối với các vị trí được quy hoạch quảng cáo ngoài trời

1. Không đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, mạng lưới điện quốc gia.

2. Bảo đảm không ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị.

3. Xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội và vị trí quảng cáo thương mại.

quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Biển quảng cáo theo chiều thẳng đứng ốp trên bề mặt hông tòa nhà. Nguồn ảnh: Unique.

Điều 17. Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời bao gồm:

1. Tờ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch;

2. Dự thảo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch;

3. Dự thảo đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế – xã hội có tác động ảnh hưởng tới hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa phương, tác động đối với quốc phòng, an ninh;

b) Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa phương;

c) Quan điểm, mục tiêu xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

d) Dự kiến diện tích sử dụng đất cho các vị trí dựng biển quảng cáo ngoài trời trong quy hoạch theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch;

đ) Định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật cho quảng cáo ngoài trời tại khu vực trung tâm đô thị;

e) Đề xuất các loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện;

g) Bản đồ trích lục, phối cảnh vị trí điểm quảng cáo ngoài trời thể hiện trên tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000;

h) Kế hoạch tổ chức thực hiện và dự toán kinh phí;

i) Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Biển quảng cáo đôi của một thương hiệu Fitness. Nguồn ảnh: Unique.

Điều 18. Quy trình xây dựng, phê duyệt, thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời theo quy trình sau đây:

1. Xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

2. Lấy ý kiến công khai của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

3. Hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

4. Công bố quyết định phê duyệt và niêm yết đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời và bản vẽ chi tiết quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;

5. Triển khai thực hiện quy hoạch và tổ chức đấu thầu các vị trí quảng cáo ngoài trời nằm trong quy hoạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam vẫn còn là một bài toán nan giải. Nguồn ảnh: Unique.

Điều 19. Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời

1. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời được điều chỉnh trong trường hợp có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

2. Việc điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch trong giai đoạn trước để xác định những nội dung cần điều chỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định này.

>> Tham khảo thêm luật quảng cáo ngoài trời dành cho doanh nghiệp.

3. Unique OOH đồng hành với doanh nghiệp trong chiến dịch quảng cáo ngoài trời

Là một đơn vị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời, Unique Integrated Outdoor Advertising đã và đang là đối tác thân thiết của rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Chúng tôi tự tin sở hữu năng lực triển khai các dự án với mạng lưới phủ sóng khắp 63 tỉnh thành, thường xuyên cập nhật những vị trí quảng cáo mới và báo giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về các quy định của Pháp luật trước khi tiến hành thực thi một chiến dịch quảng cáo ngoài trời nhằm truyền thông thương hiệu thì có thể liên hệ với Unique ngay hôm nay để được tư vấn và cập nhật những thông tin mới nhất!

Unique Integrated Outdoor Advertising

Trụ sở chính: Tầng 2, Tháp C, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 2323 8888 – (024) 2266 8888

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà City View, Số 12 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tel: (028) 2268 9999

Hotline: 0986 268 555

Email: info@quangcaongoaitroi.com

Viết bình luận